Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

VẬT TƯ MÀI MÒN

          Vật tư mài mòn là một trong những vật tư quan trọng chuyên dùng để sản xuất công nghiệp, được sử dung trước công đoạn sơn. Tùy theo ngành nghề, vật tư mài mòn sẽ có sản phẩm phù hợp :
 • dùng ngành cơ khi, sửa chữa và sản xuất ô tô.
 • dùng trà phá, trà sơn, trà lót cho ngành sàn xuất gỗ.
 • dùng trà ván veneer.
 • dùng để gắn vào máy cầm tay, máy cố định.
 • dùng cho ngành xây dựng.   
Các sản phẩm thông dụng của vật tư mài mòn
 1. Nhám cuộn
 2. Nhám tờ
 3. Nhám vải
 4. Nhám giấy
 5. Nhám xốp
 6. Nhám thùng
 7. Nhám băng
 8. Nhám bo
 9. Nhám tăng
 10. Nỉ nhám
 11. Nhám chì
 12. Nhám đĩa
 13. Nhám dĩa
 14. Nhám xếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét