Tuesday, January 27, 2015

NHÁM XỐP

Nhám xốp hay còn gọi là nhám mút,  chuyên trà nhám các góc cạnh.

z foam block, sponge block, sanding sponge

  1. Nhám tờ
  2. Nhám cuộn

No comments:

Post a Comment