Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

NHÁM XỐP

Nhám xốp hay còn gọi là nhám mút,  chuyên trà nhám các góc cạnh.

z foam block, sponge block, sanding sponge

  1. Nhám tờ
  2. Nhám cuộn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét