Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

TRỤC MÚT

Trục mút hay còn gọi là truc moss. trục mút có hai kích thước chính phân chia theo chiều dài là 4" và 6".trục mút
Trục mút 4"

trục mút
Trục mút 4"

trục mút
Trục mút 4"
Các bài liên quan
  1. Máy nhám trục
  2. Máy nhám thùng