Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

KEO DÁN

         Keo dán, tên tiếng anh adhesive, là một số chất nhựa hay cao phân tử. keo dán mà con người đã sử dung từ rất lâu là nhựa, xương ( có tính động vật), keo dán dạng bột ( có tính thực vật). Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, loại keo dán có cao su, nhựa cây tổng hợp là thành phần chính liên tiếp xuất hiện, chủng loại của keo dán đều được mở rộng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất. Ví  dụ: Sau khi dung mạt cưa gỗ vụn phế liệu trộn lẫn tạo thành chất keo dán, được ép thành ván MDF, ván Okan ... áp dụng tương tự như vật để chế biến sợi thủy tinh thành gang thủy tinh vừa đẹp. Đặc biệt Keo dán là vật tư quan trọng trong ngành chế biến gỗ. Đắc điểm các phôi gỗ công nghiệp nhỏ, gỗ hay cong vênh cho nên rất cần keo dán để kết nối các phôi gỗ nhỏ thành mặt bàn, mặt ghế, chân bàn...  Keo dán gỗ  bao gốm các loại sau: keo gốc dầu, keo gốc nước.  


KEO DÁN
KEO DÁN
          
        Các loại keo dán khách nhau có đặc tính và phạm vi sử dung khác nhau. Thành phần chủ yếu của keo sữa là polyaxetat etyl, có màu trắng như sữa, được huyên dùng cho ngành chế biến gỗ, giấy. 
       
 
     Các bài liên quan
 1. Keo AB
 2. Keo nhiệt
 3. Keo 502
 4. Keo sữa
 5. Keo vàng
 6. Keo 1 thành phần
 7. Keo 2 thành phần
 8. Keo chốt mộng
 9. Keo dán Veneer
 10. Keo dán giấy
 11. Keo dán gỗ
 12. Bột trám chét