Sunday, December 14, 2014

TAY NẮM NHÔM

Tay nắm nhôm dùng cho hộc kéo

Hình 1: Tay nắm nhômNo comments:

Post a Comment