Wednesday, December 17, 2014

VẬT TƯ ĐÁNH BÓNG GỖ

Vật tư đánh bóng là loại vật tư gia công trên bề mặt của gỗ, làm nhắn, bóng, tiếp theo công đoạn sơn. Vật tư đánh bóng gỗ bao gồm các loại như sau: nhám giấy, nhám vải, nỉ, cước ...

No comments:

Post a Comment