Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

MÁY ROUTER CẦM TAY

       Máy router cầm tay (electric router), còn gọi là máy phay gỗ hay máy soi gỗ, là loại máy cầm tay. Máy router cầm tay dùng để tạo nền cho gỗ, tạo mộng ... Lưỡi router có rất nhiều loại khách nhau, tùy theo mục đích sử dụng cụ thể sẽ loại lưỡi phù hợp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét