Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

NÚT BÍT GỖ

        Nút bít gỗ là một loại vật tư được làm bằng gỗ. Mục đích sử dụng của nút bít gỗ là dùng đề bịt lỗ khoan vít, hoặc trang trí hoặc vá các miếng gỗ bị mắt đen hoặc sâu. Gỗ cao su, gỗ sồi, gỗ thông, gỗ tràm thường được dùng để lảm nút bít gỗ.


NÚT BÍT
NÚT BÍT 

nút bít gỗ
nút bít gỗ sồi

nút bít gỗ
Bản vẽ nút bít gỗ
Bài  viết liên  quan
  1. Tay nắm gỗ
  2. Ray trượt gỗ
  3. Chốt gỗ
  4. Bi gỗ