Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

MÁY KHOAN CẦM TAY

            Máy khoan cầm tay là một loại máy cầm tay. Máy khoan cầm tay có hai loại chính là máy dùng bin (máy không dây - (cordless drill) và máy dùng điện (cordled drill). Tùy theo mục đích sử dụng khác nhau trong ngành gỗ sẽ có máy chuyên dụng: máy bắt vít, máy khoan gỗ.


Máy khoan không dây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét