Tuesday, April 8, 2014

MÁY CHÀ NHÁM CHI TIẾT

Máy chà nhám chi tiết (detail sander) là loại máy máy cầm tay. Máy chà nhám chi tiết chuyên dùng chà nhám các bề mặt nhỏ, hẹp, mặt cong, góc hẹp ... phù hợp với sản phẩm gỗ chạm khắc và thủ công mỹ nghệ.máy chà nhám chi tiết
MÁY CHÀ NHÁM CHI TIẾT HOW TO OPERATE A DETAIL SANDER

No comments:

Post a Comment