Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

MÁY CHÀ NHÁM TĂNG

Máy chà nhám tăng (belt sander) là loại máy cầm tay chuyên dùng cho chà nhám gỗ. Qui cách vải nhám tăng 4" x 24" x 36# ~ 80# dùng cho chà nhám phá, 4" x 24" x 100# ~ 320#  dùng cho chà nhám tinh. 

máy chà nhám tăng
Máy chà nhám tăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét