Thursday, March 6, 2014

XỐP HƠI

Xốp hơi, được gọi là xốp túi khí, xốp bóp nổ, xốp giảm chấn, xốp khí , màng xốp khí, màng bong bóng, màng hơi pe hay màng giảm chấn. Xốp hơi sử dụng để tránh va đập khi di chuyển và để đựng sản phẩm. Xốp hơi có nhiều qui cách khác nhau.
Air bubble sheet rolls or bubble wrap

Xốp hơi
XỐP HƠI 
Bài viết liên quan