Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

NHÁM TỜ

          Nhám tờ, abrasive sheet, được làm bằng hai loại là nhám vải và giấy. Nhám tờ được sử dụng bằng tay nên cần độ dẻo, mềm cần thiết. Qui cách nhám tờ thông dụng là 9"x11".
NHÁM TỜ
NHÁM TỜ
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Nhám tờ SMS 
  2. Nhám nhật xanh