Tuesday, March 25, 2014

NHÁM THÙNG

           Nhám thùng, wide belt abrasive, là loại nhám chuyên dùng cho máy chà nhám thùng, được làm bằng vải hoặc giấy. Nhám thùng có 3 qui cách thông dụng là nhám thùng 6 tấc, 9 tấc, 1,3 m, dựa vào chiều rộng của bề mặt miếng ván ghép hoặc sản phẩm trà nhám. Để tăng thêm độ bám dính của mối nối, nhám thùng được dán thêm miếng băng keo PVC.
Nhám thùng
Nhám thùng vải

Nhám thùng
Nhám thùng giấy

Nhám thùng
Máy trà nhám thùng

CÁC QUI CÁCH THÔNG DỤNG CỦA NHÁM THÙNG
  1. 25" x 60" x 36# - 320#
  2. 35" x 75" x 36# - 320#
  3. 51" x 84" x 36# - 320#
  4. 52" x 83" x 36# - 240#
Bài viết liên quan
  1. Nhám thùng vải
  2. Nhám thùng giấy
  3. Máy nhám thùng
  4. Ván  ghép gỗ cao su
  5. Ván ghép gỗ sồi
  6. Ván ghép gỗ thông