Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

NHÁM CUỘN

       Nhám cuộn, abrasive roll, được dùng trong ngành gỗ là loại nhám vải. Nhám cuộn có hai loại vải mềm hoặc vải cứng. Các qui cách thông dụng của nhám cuộn là 4" và 6", đôi khi cũng sử dụng 5" và 8". Hạt cát của nhám cuộn mềm 60#, 80#, 100#, 120#, 150#, 180#, 240#, 320#, 400#. Hạt cát của nhám cuộn cứng 36#, 40#, 60#, 80#, 100#, 120#, 150#, 180#, 240#, 320#, 400#.

Nhám cuộn


Nhám cuộn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét