Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

NHÁM TRÒN

         Nhám tròn, hay còn gọi là nhám đĩa, có nhiều loại kích thước khách nhau 2", 3", 4", 5".. . Nhám tròn cấu tạo gồm hai thành phần chính là miếng nhám ( vải hoặc giấy) và băng keo 2 mặt.  Nhám tròn được gắn vào máy chà nhám bằng đế nhám theo hai cách là đế nhám bằng và đê nhám lông.

Abrasive disc

Nhám tròn

  1. Vật tư mài mòn
  2. Nhám thùng
  3. Máy chà nhám tròn
  4. Đế nhám tròn bằng Prima 5"
  5. Đế nhám tròn lông 4"