Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Pas L đồng thau Pas L đồng thau là miếng pas có hình chữ L dùng để trang trí vào chân bàn, chân gế, cạnh tủ. Pas L có chất liệu là đồng thau và có hai màu là màu bạc hoặc là màu vàng.

Brass L pas are L-shaped pieces of pas used to decorate table legs, chair legs, and cabinet edges. Pas L is made of brass and is available in two colors, silver or gold.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét