Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

Bản lề máy may

Các tên gọi khác: Bản lề máy may, bản lề bán nguyệt, bản lề máy khâu

tên tiếng anh: sewing machine hinges, drop flap hinge invisible table hinge

Bản lề máy may
Bản lề máy máy 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét