Saturday, November 11, 2017

NỈ MÀI ĐÁ HOA CƯƠNG

Nỉ mài đá hoa cương hay còn gọi đĩa đánh bóng đá hoa cương, có lông dính phía sau, hạt mài đĩa kim cương chuyên mài và đánh bóng ướt. VELCRO DIAMOND DISCS WET
Các vật liệu mài và đánh bóng khác

No comments:

Post a Comment