Saturday, October 14, 2017

NHÁM ỐNG

Nhám ống hay còn gọi là nhám bo
tube abrasive
Nhám ống
Nhám ống

Các loại nhám ống khác
  • Nhám thùng
  • Nhám băng
  • Nhám cuộn
  • Nhám tờ

No comments:

Post a Comment