Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

NHÁM ỐNG

Nhám ống hay còn gọi là nhám bo
tube abrasive
Nhám ống
Nhám ống

Các loại nhám ống khác
  • Nhám thùng
  • Nhám băng
  • Nhám cuộn
  • Nhám tờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét