Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam được thành lập vào ngày 08 tháng 05 năm 2000, là tổ chức tự nguyện phi Chính phủ có tư cách pháp nhân. Hiệp hội là đại diện của các doanh nghiệp, các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực trồng rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh và xuất nhập khẩu Gỗ – Lâm sản.
Hiệp hội là tổ chức quốc gia với tôn chỉ là hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các Quý vị liên quan đến lĩnh vực rừng, gỗ và Lâm sản để chúng tôi tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Qua đó, Website của Hiệp hội sẽ trở thành một diễn đàn hợp tác quan trọng giữa Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nguồn - http://vietfores.org.vn/

Các hiệp hội khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét