Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

TI HƠI DÀI 200mm, 100N

Ti hơi dài 100N, 200mm ~ 8", hay còn gọi là cấy chống tủ, ti ben.
- tổng chiều dài 185mm.
- chiều dài từ tim lỗ đầu này đến tim lỗ đầu kia 163mm
- chiều dài thân ống 80mm
- hành trình 52mm

Cabinet door gas spring 8" x 100N / gas struts

TI HƠI DÀI 200mm, 100N
TI HƠI  DÀI 200mm, 100N
Vật tư ngành gỗ liên quan
 1. Ti hơi dài 200mm -  50N
 2. Ti hơi dài 200mm - 60N
 3. Ti hơi dài 200mm - 80N
 4. Ti hơi dài 200mm - 100N
 5. Ti hơi dài 200mm - 120N
 6. Cây chống tủ Neo
 7. Bản lề lá
 8. Bản lề bật
 9. Pas
 10. Vít bắt gỗ
 11. Ngũ kim và Hardware
 12. Bu lông
 13. Sò sắt
 14. Tán cấy
 15. long đền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét