Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

BÁNH CƯỚC SẮT

Bánh cước sắt hay còn gọi là chén cước, bánh rỉ sợi thép, bánh cước cào vân gỗ. Trong sản xuất đồ nội thất bánh cước sắt được dùng để cào xước mặt bàn. 

Các bài khác liên quan
  1. Mặt bàn cào xước