Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Đầu khoan 4 trục ( Cong) Long Ger

Đầu khoan 4 trục ( Cong)  Long Ger
4-Spindle ( Circular ) Boring HeadCái bài viết liên quan
  1. Mũi khoan gỗ
  2. Mũi đục gỗ
  3. Đầu khoan 2 trục Long Ger
  4. Đầu khoan 3 trục ( Thẳng ) Long Ger
  5. Đầu khoan 3 trục ( Cong ) Long Ger
  6. Máy khoan gỗ