Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Dây viền vàng 1x20mm

Dây viền vàng 1x20mm dùng để đan ghế, bàn hay còn gọi là dây dù, dây dết PP.

Yellow webbing 1x20mm for furniture
Dây viền vàng 1x20mm
Dây viền vàng 1x20mm

Các vật tư phụ kiện khác liên quan
  1. Dây dù đan ghế
  2. Linh kiện ngành gỗ
  3. Ghế đan