Thursday, April 20, 2017

Cờ lê 27

Cờ lê 27 , dài 200mm, dày 3mm trọng lượng 102,8g/con.

Cờ lê 27
Cờ lê 27
Các loại Cờ lê khác
  1. Khóa đa năng
  2. Cờ lê 27
  3. Cờ lê vòng 10
  4. Khóa lục giác
  5. Ngũ kim và hardware ngành gỗ