Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Vít ren thưa trắng, đầu bằng 5x160

Vít ren thưa trắng bằng 5x160, trọng lượng 13.8g/con ~ 73 con/kg.

Vít ren thưa trắng bằng 5x160
Vít ren thưa trắng bằng 5x160

Các vật tư ngành gỗ liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét