Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Nhám tròn lông 3M - P80

         Nhám tròn lông 3M - P80 hay còn gọi là nhám cóc, dùng làm bóng bề mặt gỗ hoặc kim loại, làm sạch bề mặt để chuẩn  bị kế tiếp cho công đoạn sơn.

Nhám tròn lông 3M - P80
Nhám tròn lông 3M - P80
Vật tư ngành gỗ
  1. Vật tư mài mòn
  2. Nhám tròn
  3. Nhám tròn đế lông JB5 x 5" x 180#
  4. Nhám thùng
  5. Máy chà nhám tròn
  6. Đế nhám tròn bằng
  7. Đế nhám tròn lông