Sunday, January 22, 2017

Đinh dù nhựa trắng 8x15

Đinh dù nhựa trắng 8x15, trọng lượng 1.8g/con ~ 555 con/kg

Đinh dù nhựa trắng 8x15
Đinh dù nhựa trắng 8x15


Vật tư ngành gỗ liên quan