Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

NỈ XÁM TRÒN

Nỉ xám tròn hay còn gọi là bánh nỉ xám tròn

NỈ XÁM TRÒN
NỈ XÁM TRÒN

NỈ XÁM TRÒN
NỈ XÁM TRÒN
Qui cách thông dụng
-  Nỉ xám tròn : 5 x 200 x 240#

Bài viết liên quan

  1. Vật tư chà nhám