Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Nỉ lót chân đế

     Nỉ lót chân đế được dùng để dán vào  chân bàn hoặc chân ghế... có nhiều loại hình dạng khác nhau tuy theo yêu cầu của sản phẩm nội thất cụ thể.

Chair/table Pad

Nỉ lót chân đế tròn 25mm

Nỉ lót chân đế vuông 25x25mm
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Đinh dù nhựa
  2. Tăng đưa