Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

DAO MIẾNG RỜI

Dao miếng rời hay còn gọi lưỡi dao rời. Tên tiếng anh là saw tip, spiral cutter head. Được gắn vào trục bào xoắn của các loại máy bào hai mặt, máy trà nhám thùng...

dao miếng rời
dao miếng rời

dao miếng rời
dao miếng rời

Các qui cách dao miếng rời thông dụng

  • 14 x 14 x 2.0 x 31 độ
  • 15 x 15 x 2,5 x 31 độ
  • 15 x 15 x 2,5 x 35 độ
  • 30 x 12 x 1,5 x 31 độ
  • 30 x 12 x 1,5 x 35 độ

Lắp đặt dao bào xoắn  1. Trục bào xoắn
  2. Máy bào 2 mặt
  3. Dao Finger