Saturday, December 5, 2015

MÀNG PE FOAM 3T, MÀU ĐEN

Màng pe foam 3T, màu đen, dùng đóng gói hàng xuất khẩu, trống chầy, chống xước.

Màng pe foam 3T, màu đen
Màng pe foam 3T, màu đenNo comments:

Post a Comment