Tuesday, November 10, 2015

TRỤC DAO XOẮN

   Trục dao xoắn, changeable knive, là trục dao được dùng cho các loại máy bào, máy chà nhám thùng... 

TRỤC DAO XOẮN
TRỤC DAO XOẮN
  1. Dao miếng rời
  2. Máy chế biến gỗ
  3. Máy bào hai mặt
  4. Máy chà nhám thùng