Monday, September 28, 2015

TRÁI KHẾ CỦA MÁY CHÀ NHÁM TRÒN

Trái khế là chi tiết của máy chà nhám tròn.

TRÁI KHẾ CỦA MÁY CHÀ NHÁM TRÒN
TRÁI KHẾ CỦA MÁY CHÀ NHÁM TRÒN


Bài viết liên quan

  1. Máy chà nhám tròn
  2. Lá gió hay còn gọi là lá phít