Wednesday, September 23, 2015

TÁN SÁU CẠNH

Tán sáu cạnh, haxagon nut, hay còn gọi là đai ốc sáu cạnh


Tán sáu cạnh
Tán sáu cạnh


Bài viết liên quan

  1. Tán sáu cạnh có vành

No comments:

Post a Comment