Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

TÁN SÁU CẠNH CÓ VÀNH

Tán sáu cạnh có vành, hexagon nut with flange, hay còn gọi là đai ốc sáu cạnh có vành

Tán sáu cạnh có vành
Tán sáu cạnh có vành


Bài viết liên quan
  1. Tán sáu cạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét