Thursday, September 24, 2015

TÁN SÁU CẠNH CÓ VÀNH

Tán sáu cạnh có vành, hexagon nut with flange, hay còn gọi là đai ốc sáu cạnh có vành

Tán sáu cạnh có vành
Tán sáu cạnh có vành


Bài viết liên quan
  1. Tán sáu cạnh

No comments:

Post a Comment