Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

MŨI BẮT VÍT

Mũi bắt vít hay còn gọi là đầu bắt vít. 
screw driver bitMũi bắt vít
Mũi bắt vít

Các phụ kiện khác liên quan
  1. Súng bắt vít
  2. Vít đầu bằng
  3. Vít bắt gỗ
  4. Mũi hoa thị
  5. Máy bắt vít