Tuesday, August 4, 2015

XẺNG XÀO


 Xẻng xào là đồ dùng nhà bếp, được làm băng gỗ.

No comments:

Post a Comment