Wednesday, August 5, 2015

MUỖNG GỖ

Muỗng gỗ, wooden spoon, hay thìa gỗ là đồ dùng làm bếp được làm bắng gỗ.
Muỗng gỗ
Muỗng gỗ


Muỗng gỗ
Muỗng gỗ

Muỗng gỗ
Muỗng gỗ

Muỗng gỗ
Muỗng gỗ

No comments:

Post a Comment