Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

XE NÂNG TAY

           Xe nâng tay, hand pallet truck, thương dùng để nâng hạ các pallet gỗ trong sản xuất. Xe nâng tay thương dùng hai loại là 2,5 tấn hoặc 3 tấn.

Hand pallet truck
Xe nâng tay
Bài viết liên quan

  1. Kiện hàng
  2. Pallet gỗ