Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

THỚT GỖ

Thớt gỗ, cutting board ~ chopping board, là một loại dụng cụ nhà bếp.

Thớt gỗ
Thớt gỗ

Thớt gỗ
Thớt gỗ

Thớt gỗ
Thớt gỗ tròn

Thớt gỗ
Thớt gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét