Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

THÉP LEN

Thép len, steel wool, còn được gọi là dây thép hay bùi nhùi. Thép len dùng để đánh bóng kim loại.

                  Độ dày thép sợi len 
Phân loại      Mã lớp        inch           mm

Siêu mịn      0000 #         0,001         0,025
Rất mịn        000 #          0.0015        0,035
Mịn hơn       00 #            0,0018        0.040
Mịn              0#               0,002          0,050
Thô              1#               0.0025        0,060
Thô hơn       2#               0,003          0,075
Rất thô         3 #              0.0035        0,090
Cực thô        4#               0,004          0,100


THÉP LEN
THÉP LEN

THÉP LEN
THÉP LEN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét