Wednesday, August 26, 2015

MÁY ĐƯA PHÔI

Máy đưa phôi hay còn gọi là máy đầu bò, power feeder.

máy đưa phôi
máy đưa phôi

No comments:

Post a Comment