Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

VÁN NHÂN TẠO

          Ván nhận tạo là những loại vật liệu dạng tấm, được tạo thành từ những nguyên liệu thực vật có xơ sợi, liên kết với nhau bằng keo hoặc không keo trong một điều kiện nhất định.

ván nhân tạo
Ván ghép cao su


Bài viết liên quan
  1. Ván dăm
  2. Ván sợi
  3. Ván ghép thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét