Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

VÁN DÁN

       Ván dán, plywood, là một loại ván nhân tạo, được làm bằng cách ép các lớp ván mỏng lại với nhau nhờ keo trong điều kiện áp xuất, nhiệt độ và thời gian nhất định.


váng dán
Ván dán

Bài viết liên quan
  1. Ván nhân tạo
  2. Ván dăm
  3. Ván sợi
  4. Ván ghép thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét