Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

MÁY BƠM MÀNG SƠN GỖ

              Máy bơm màng sơn gỗ là loại máy bơm không sử dụng điện năng mà vân hành nguồn năng lượng khí nén để hoạt động, làm giảm thiểu tối đa được sự cố cháy nổ trong nhà máy chế biến gỗ. Máy bơm màng sơn gỗ thường dùng phun sơn pu  hoặc nc …

Pneumatic diaplnagum pump

Máy bơm màng
Máy bơm màng


Máy bơm màng
Máy bơm màng
Bài viết liên quan
  1. Súng phun sơn
  2. Sơn NC
  3. Sơn PU