Tuesday, July 21, 2015

LƯỠI DAO RỌC GIẤY

Lưỡi dao rọc giấy, dùng để chám trét các khuyết tật của sản phẩm gỗ.

Lưỡi dao rọc giấy
Lưỡi dao rọc giấy

No comments:

Post a Comment