Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

LƯỠI DAO RỌC GIẤY

Lưỡi dao rọc giấy, dùng để chám trét các khuyết tật của sản phẩm gỗ.

Lưỡi dao rọc giấy
Lưỡi dao rọc giấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét