Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

V

  1. veneer drying (n) sấy ván mỏng
  2. veneer sheet (n) tấm veneer
  3. veneer splicing machine (n) máy nối ván lạng, máy may veneer.
  4. vernier caliper (n) thước kẹp
  5. vertical double head boring machine (n) máy khoan đứng 2 đầu
  6. viscocity (n)  độ nhớt