Search Bar

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

V

  1. veneer drying (n) sấy ván mỏng
  2. veneer sheet (n) tấm veneer
  3. veneer splicing machine (n) máy nối ván lạng, máy may veneer.
  4. vernier caliper (n) thước kẹp
  5. vertical double head boring machine (n) máy khoan đứng 2 đầu
  6. viscocity (n)  độ nhớt