Tuesday, June 2, 2015

GHẾ THÔNG MINH

      Ghế thông minh, smart chair, là chiếc ghế được kết nối với điện thoại thông minh và các thiết bị thông minh khác, thông qua một ứng dụng.

Ghế thông minh
Ghế thông minh


ghế thông minh
ghế thông minh

No comments:

Post a Comment